Yes We Can Clinics

Yes We Can Clinics

Yes We Can Clinics is een van de meest succesvolle jeugdklinieken van Nederland en ver daarbuiten. We behandelen jaarlijks honderden jongeren (160 bedden in de kliniek en 70 plekken op de dagbehandeling) van 13 t/m 27 jaar met psychische problemen, verslavingen en gedragsproblemen. Veel van de fellows (jongeren) die wij behandelen zijn op andere plekken in de zorg volledig vastgelopen. Als niets meer werkt, zijn we voor veel jongeren en hun ouders en verzorgers het keerpunt in hun leven.

De missie van Yes We Can Clinics is het bieden van een gezinsgerichte, zeer intensieve en kortdurende behandeling voor jongeren en hun ouders. Daarbij is het streven de thuisbasis te behouden en de verbinding met het gezinssysteem te herstellen. Hierdoor wordt perspectief geboden en (gesloten) uithuisplaatsing of beschermd wonen voorkomen of verkort.

Organization information
Organization Studies
Global Management of Social issues
Psychology
Sociology
Activities from organization:
Company presentation
Website
LinkedIn
Register now